Declaración de privacidad

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Associació Súmate (Olzinelles, 30 08014 Barcelona, telèfon: 670661163) amb el NIF G66073867 i la finalitat dels quals és només de suport al soci. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic info@sumate.cat. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Associació Súmate faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Associació Súmate per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Associació Súmate.